Usługi


 • Czyszczenie przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)

 • Sprawdzanie przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) na ciąg i drożność wraz z szkicem przewodów ponad dachem oraz  potwierdzeniem lokatorskim z przeprowadzonej kontroli.

 • Sprawdzanie szczelności wewnętrznej instalacji gazowej.

 • Opiniowanie przewodów kominowych do Zakładów Gazownictwa oraz Wydziałów Architektury.

 • Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu technicznego przewodów kominowych.

 • Stała konserwacja oraz kompleksowa obsługa kotłowni na paliwa stałe, płynne i gazowe.

 • Udrożnienie przewodów kominowych.

 • Uporządkowanie podłączeń dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

 • Montaż nasad wiatrochronnych.

 • Zabezpieczanie przewodów kominowych przed ptakami.

 • Uszczelnianie przewodów kominowych metodą ALU-FLO.

 • Sprawdzanie wnętrza przewodów kominowych kamerą TV.

 • Wykonywanie pomiarów ciągów kominowych.

 • Montaż stalowych wkładów kwasoodpornych, żaroodpornych, dwupłaszczowych kominów zewnętrznych.

 • Roboty ogólnobudowlane związane z kompleksowymi naprawami przewodów kominowych (przemurowanie, uporządkowanie podłączeń oraz uszczelnianie).